Dub Sedmi bratří

28.02.2015 11:58

 

V CHKO Český kras se vzácně dochovaly staleté stromy, zejména duby. Vyznačovaly často majetkové hranice pozemků a k některým se váže zajímavá pověst. Jedním z nejkrásnějších a nejstarších dubů v okolí je starý hraniční Dub sedmi bratří nedaleko Karlštejna. Váže se k němu pověst o sedmi bratřích loupežnících, kteří se pod ním údajně dělili o kořist. Jedná se o dub letní (Quercus robur), jehož stáří je odhadováno na 350 let. Obvod kmene činí cca 460 cm a dosahuje výšky více než 16 m. Výška koruny je 8 m a šířka 12 m. Strom je pravidelně ošetřován a jsou odstraňovány suché postranní kosterní větve i jeden kmen původního dvojáku. Dub je chráněn v kategorii památný strom.

 

K tomuto dubu, se dostanete po turistických značkách, jako k Lomům Amerika.